تماس با شرکت

دفتر مرکزی:

تهران –خیابان دکتر بهشتی شرقی –  خیابان اندیشه اصلی – خیابان اندیشه ۵ غربی پلاک ۹ – طبقه سوم

کد پستی : ۱۷۱۱۴ – ۱۵۶۹۷

تلفن:۹۰ ۲۵ ۴۷ ۸۸ –  ۰۲۱ و ۸۸۴۴۱۸۸۰ – ۲۱ ۰ و ۳۰ ۴۰ ۴۱ ۸۸ – ۲۱ ۰

نمابر: ۸۸۴۴۱۸۷۹- ۲۱ ۰

تار نما :  www.rampco.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@Rampco.ir

 

دفتر استان خراسان:

مشهد – خیابان شهید فکوری –  فکوری ۵- پلاک ۱/۱۵

تلفن : ۵ و ۳۸۶۶۰۱۸۴-۰۵۱نمابر : ۳۸۶۶۰۱۸۷-۰۵۱