درباره شرکت

شرکت در سال ۱۳۵۰ از ادغام دو شرکت مهندسین مشاور دفتر فنی ایران و مهندسین مشاور ترابرد ، جهت انجام مطالعات و طراحی پروژه‌های ترافیک ، معماری ، شهرسازی ، فرودگاه ، راه و تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح تاسیس گردید. طی سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۱ عمده فعالیتهای شرکت بر پروژه‌های فرودگاه و راهسازی متمرکز بود . در سال ۱۳۵۷ شرکت مهندسین مشاور رمپ دارای فضایی بالغ بر ۲۰۰۰ متر مربع برای دفتر مرکزی ، ۱۰۰ نفر پرسنل دفتری ، ۴۰ نفر پرسنل نظارت و ۵۱ وسیله نقلیه بوده است.

شرکت  به طور مرتب در انجام پروژه‌های مطالعات و ساماندهی ترافیک شهرها و طراحی تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح ، با شهرداری‌های شهرهای مختلف همکاری نموده است . همچنین  این مهندسین مشاور در سالهای ۱۳۸۲ تا کنون به عنوان مشاور امین وزارت راه و ترابری ، به عنوان عامل چهارم ، کنترل مطالعات مشاورین را برای این وزارتخانه انجام داده است. شرکت ، متناسب با گسترش فعالیتهای کاری خود ، هم‌اکنون در استان خراسان، نیز دارای دفتر می‌باشد.

شرکت  به عنوان مشاور مورد تایید وزارت کشور ، برای انجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهرهای کشور با شهرداری‌های شهرهای مختلف همکاری داشته و دارد.

درحال حاضر با بیش از ۴۳ سال فعالیت، این مهندسین مشاور توانسته است تا ضمن انجام خدمات مطلوب، پرورش نیروی کاری مجرب و متخصص و همچنین اندوختن تجاربی ارزشمند، در زمینه‌های مختلف مهندسی ، نقش ارزنده‌ای را در رشد و شکوفایی حرفه خود ایفا نماید.

دانلود فایل گواهینامه تایید صلاحیت شرکت رمپ