مدیرعامل

علی­ اصغر اردکانیان                     

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مشخصات فردی :

 • متولد : ۱۳۱۲ – مشهد
 • تابعیت : ایرانی
 • وضعیت تأهل : متأهل
 • ایمیل:ardakanian@yahoo.com

پیشینه‌ی تحصیلی :

 • فوق لیسانس دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته راه و ساختمان ۱۳۳۵
 • فوق لیسانس دانشگاه کالیفرنیا – برکلی در رشته مهندسی ترافیک و حمل و نقل ۱۳۴۴
 • دکترای (PhD) دانشگاه کالیفرنیا در رشته مهندسی ترافیک و حمل و نقل ۱۳۴۷

پیشینه‌ی کاری و حرفه‌ای :

 • مطالعات ترافیک شهر اصفهان برای مهندسین مشاور ارگانیک
 • مطالعات ترافیک شهر شیراز برای گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا
 • مطالعات ترافیک و نیازمندیهای پارکینگ دانشگاه شیراز برای شرکت مدام
 • مطالعات ترافیک شهر یزد برای گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا
 • مطالعات ترافیک شهر قزوین برای مهندسین مشاور مدام
 • مطالعات ترافیک شهر تبریز برای مهندسین مشاور مندا
 • مطالعات ترافیک شهر همدان برای مهندسین مشاور طرح جامع
 • مطالعات ترافیک شهر اراک برای سازمان مسکن
 • مدیر پروژه کنترل مطالعات مقدماتی چهارخطه کردن محور برازجان – کنارتخته تهیه شده توسط مهندسین مشاور راه آهنراه، ۱۳۸۲
 • مدیر پروژه مطالعات مقدماتی افزایش ظرفیت راههای اصلی بام – قوچان، تهیه شده توسط مهندسین مشاور راه آهن راه، ۱۳۸۲

همکاری با مهندسین مشاور پیت مارویک (PMM) و P&D در  سالهای (۵۱ – ۱۳۴۶)و  (۷۱ – ۱۳۶۵)

 • مدیر پروژه مطالعات فنی اقتصادی انتخاب محل جدید فرودگاه بین المللی تهران (فرودگاه فعلی امام خمینی)
 • مدیر پروژه مطالعات فنی اقتصادی برقی کردن خط آهن زرند کرمان به ذوب آهن اصفهان
 • مهندس پروژه های مطالعات فنی اقتصادی باندهای جدید محوطه پرواز، دسترسی و پارکینگ دهها فرودگاه مهم بین­المللی در آمریکا

همکاری با مهندسین مشاور کوهرنگ تونل در :

 • تهیه طرح مراحل اول و دوم بزرگراه نور با سه تقاطع غیر همسطح (تبادل) از شمال سه راه نعمت‌آباد تا جنوب میدان جهاد(۱۳۷۹ – ۱۳۷۷)
 • تهیه مرحله اول و دوم طرح هندسی بخشی از بزرگراه یادگار امام شامل تبادل‌های با خیابان‌های دامپزشکی، امام خمینی و مالک اشتر
 • تهیه طرح هندسی ادامه بزرگراه رسالت از شرق بزرگراه رسالت تا غرب تبادل کردستان شامل تبادل‌های با بزرگراههای آفریقا و کردستان
 • اصلاح طراحی تبادل ادامه بزرگراه رسالت با بزرگراه کردستان
 • اصلاح طراحی تبادل ادامه بزرگراه رسالت با بزرگراه آفریقا

 همکاری با مهندسین مشاور صحن بوستان در :

 • مطالعات ترافیک حمل و نقل و سطوح پروازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • کنترل مطالعات مهندسین مشاور ایمن‌راه درمطالعات سطوح پروازی (شامل باندها، تاکسی‌وی‌ها و ایپرون)
 • کنترل پروژه مهندسین مشاور طرح هفتم درمطالعات ترافیک و دسترسی‌ها
 • انتخاب مشاور خارجی کارفرما – همکاری با مجری طرح فرودگاه و شهر فرودگاهی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی ۱۳۹۴

 پیشینه‌ی آکادمیک :

سوابق تحقیقاتی و انتشاراتی  :

 • مقدمه‌ای بر تقاطعهای غیر همسطح ۱۳۵۳ از نشریات مهندسین مشاور رمپ
 • محاسبه ضخامت روسازی آسفالتی ۱۳۵۴ از نشریات مهندسین مشاور رمپ
 • هلیپورت ۱۳۵۶ از نشریات مهندسین مشاور رمپ
 • ترمیم روسازی فرودگاهها در زمان جنگ تحمیلی ۱۳۵۸ از نشریات مهندسین مشاور رمپ
 • فرودگاه مهرآباد : شلوغ، محدود، کم توان در شماره ۹ مجله هوانوردی، بهمن ۱۳۷۲
 • استانداردهای لازم برای طرح جامع فرودگاهی در ایران شماره‌های دهم تا بیستم مجله جهان هوانوردی
 • فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هنوز قابل بهره برداری نیست ! شماره ۲۰ مجله جهان هوانوردی: آبان/آذر ۱۳۷۴
 • فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، تأخیرها، تغییرها شماره ۲۱ مجله جهان هوانوردی : دی/ بهمن ۱۳۷۴
 • تکمیل فرودگاه امام : خوش باوری یا واقع بینی ؟ شماره ۲۲ مجله جهان هوانوردی : فروردین ۱۳۷۵
 • فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و تغییرات در مدیریت شماره ۲۴ مجله جهان هوانوردی : آبان / آذر ۱۳۷۵
 • مشکلات ترافیک تهران – از دیدگاه علمی و فنی شماره ۴۵-۴۶ مجله هنر و معماری : فروردین – تیر ۱۳۵۷
 • مشکلات ترافیک تهران – از دیدگاه علمی و فنی شماره ۴۷-۴۸ مجله هنر و معماری : فروردین – تیر ۱۳۵۸

 تدوین آیین‌نامه‌ها  :

 • آیین‌نامه راههای اصلی (نشریه ۱۶۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، ۱۳۷۵
 • آیین‌نامه راههای روستایی (نشریه ۱۹۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، ۱۳۷۸
 • نظارت برتهیه آیین­نامه روسازی آسفالتی راههای ایران (نشریه شماره ۲۳۴ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور)، ۱۳۷۵
 • آیین‌نامه راههای درون شهری (جلد اول و دوم در دست چاپ)
 • آیین‌نامه راههای درون روستایی (در دست چاپ)
 • بازنگری آیین‌نامه علائم برای وزارت راه و ترابری
 • بررسی راهنمای مطالعات امکان سنجی فنی اقتصادی
 • بررسی راهنمای استفاده از سرمایه­گذاری در بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی کشور برای سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 • کنترل بازنگری مشخصات فنی عمومی (نشریه ۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)
 • مشارکت در تهیه آئین‌نامه ایمنی راه‌های (نشریه شماره ۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

 تدریس در دانشگاه  :

 • استاد درس عملیات پرواز در مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳
 • استاد درس برنامه‌ریزی پیشرفته فرودگاهها در دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۲
 • تدریس طرح روسازی راه و فرودگاه در انستیتوی پلی­تکنیک تهران، ۱۳۵۳
 • استاد و موسس درس برنامه‌ریزی فرودگاهها در دانشکده فنی دانشگاه تهران، ۱۳۴۹
 • تدریس مطالعات و برنامه‌ریزی ترافیک در دانشکده فنی و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ۱۳۴۸
 • تدریس طرح هندسی راهها در انستیتوی پلی تکنیک تهران،۱۳۴۸
 • سمینارهای مختلف در مورد تبادل‌ها و مطالعات فنی و اقتصادی در دانشکده‌های مختلف، ۱۳۷۲ تاکنون

 خدمات تحقیقاتی :

 • ارایه سمینار طرح تبادلها (تقاطع‌های غیر همسطح) در وزارت راه و ترابری، ۱۳۷۳
 • سخنران طرح روسازی راه در اولین کارگاه تخصصی روسازی راه و فرودگاه در ایران، ۱۳۷۴
 • دبیر کارگاه تخصصی طرح هندسی راه، مرکز تحقیقات راه و ترابری در آذرماه، ۱۳۷۴
 • عضو شورایعالی تحقیقاتی وزارت راه و ترابری (۷۶ – ۱۳۷۴)
 • کنترل مطالعات سیستم حمل و نقل منطقه اصفهان” توسط سوفرتو برای متروی منطقه اصفهان “۱۳۷۴

 مهارت های کامپیوتر :

 • مدل فضای پرواز فرودگاهها (Airspace Simulation Model)
 • مدل برای ارزیابی موانع پرواز فرودگاهها (Obstruction Evaluation Model)
 • مدل پایانه فرودگاه (Terminal Simulation Model)
 • مدل محاسبه تاخیر سالیانه فرودگاهها (Annual Delay Model)
 • برنامه محاسبه ظرفیت باندهای فرودگاهها (Airfield Capacity Program)
 • مدل محاسبه پوشش باد باندهای فرودگاهها (Wind Coverage Model)
 • مدل تقرب فرودگاهها با GPS و ILS (ILS & GPS Approach Model)
 • مدل محاسبات فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها (Techno Economical studies Model)

عضویت مجامع علمی  :

 • عضو سابق جامعه مهندسین سیویل آمریکا (ASCE)
 • عضو ارشد سابق انستیتوی ترافیک و حمل و نقل آمریکا (ITE)
 • عضو کانون مهندسین فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • عضو مؤسس و عضو هیأت مدیره جامعه مهندسین حمل و نقل ایران از بدو تاسیس
 • عصو هیئت بررسی سیویل پروژه های آزادراهی و بزرگراهی شهرداری تهران از سال ۱۳۷۶ تاکنون
 • عضو اصلی شورای مدیریت گروه فرودگاه در جامعه مهندسین مشاور ایران از سال ۱۳۸۷ تاکنون
 • عضو هیات علمی کنفرانس های ترافیک و حمل و نقل و مدیر گروه اقتصاد حمل و نقل (ششم تا پانزدهم)
 • عضو انجمن بتن ایران

 پیشینه در رمپ

 • مدیر پروژه اصلاح طرح هندسی و مرمت و آسفالت بزرگراههای آیت‌الله صدر و شهید بابائی
 • مدیر پروژه اصلاح طرح هندسی و مرمت آسفالت بزرگراههای آیت‌الله کاشانی و شهید ستاری
 • مطالعات مرحله اول ساماندهی ترافیک شهرکرد
 • استاد راهنما یا مشاور مطالعات تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
 • مطالعات فنی اقتصادی انتخاب گزینه بهینه تقاطع خیابان حصارک با دانشگاه آزاد
 • مطالعات فنی اقتصادی انتخاب گزینه بهینه میدان قدس در منطقه یک شهر تهران
 • نظارت عالیه بر عملیات اجرای بزرگراه نور
 • نظارت عالیه بر عملیات بهسازی بزرگراه‌های صدر و بابایی
 • طراحی هندسی تقاطع غیر همسطح قائم – شهریار
 • مدیر پروژه کنترل مطالعات مقدماتی افزایش ظرفیت محورهای: کنار گذر قائم شهر، بام – قوچان، برازجان- کنارتخته، تربت حیدریه- گناباد، زنجان-گیلان، توره-ملایر، سروستان سعادت شهر،مرند- جلفا، شیراز-فیروزآباد، جیرفت-کهنوج- رودان، ایرانشهر-زابلی-سراوان، شیراز-جهرم، میناب-رودان و میاندوآب- بوکان، بناب و جیرفت
 • تهیه پروژه و نظارت بر اجرای ادامه بزرگراه رسالت از پل سیدخندان تا بزرگراه آفریقا شامل تبادل‌های با بزرگراه شهید حقانی، امتداد خیابان نیلوفر و بزرگراه مدرس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷
 • مطالعات مراحل ۱و۲ و نظارت بر دپوی تدارکاتی و مطالعات مرحله اول دپوی تعمیراتی پایگاه هوایی شیراز،۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷
 • مطالعات مراحل ۱و ۲ فرودگاههای تبریز، فرودگاه اردبیل، تنب بزرگ لارک و ابوموسی و شهرکرد،۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷
 • مطالعات مرحله ۱ فرودگاه شهرکرد و زنجان،۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷
 • مطالعات مراحل ۱و۲ و نظارت بر ساختمان آزادراه دسترسی به فرودگاه جدید اصفهان،۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸
 • مطالعات فنی اقتصادی کنارگذرهای اصفهان،۱۳۵۳
 • مطالعات مراحل ۱و۲ و نظارت بر ساختمان پل مرکز مطالعات مدیریت در تهران، ۱۳۵۴
 • مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر ساختمان راه‌های بلوچستان،۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶
 • سرپرستی پروژه طراحی و اصلاح تبادلهای پنجگانه شهر یزد
 • سرپرستی پروژه اصلاح تقاطعهای هشتگانه شهر مشهد
 • مدیر پروژه کنترل مطالعات مقدماتی کنارگذر قائم شهر تهیه شده توسط مهندسین مشاور وینه‌سار، ۱۳۸۲
 • مدیر کنترل پروژه توسعه راه هراز که توسط مهندسین مشاور هراز راه تهیه شده و می‌شود، ۱۳۹۱ تاکنون
 • سرپرستی عالیه پروژه بهینه و تقاطع‌ها و نصب دوربین‌های نظارت تصویری کنترل ترافیک شهر تهران، ۱۳۸۵ تاکنون