ناصر اردکانیان

        مسئول مطالعات راههای استان خراسان

مشخصات فردی :

 • متولد : ۱۳۴۶
 • تابعیت : ایرانی
 • وضعیت تأهل : متأهل
 • ایمیل: naser@rampco.ir

پیشینه تحصیلی

 • لیسانس الکترونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،۱۳۷۲
 • فوق لیسانس مهندسی هسته‌ای گرایش پرتوپزشکی، دانشگاه صنعتی شریف،۱۳۷۵

پیشینه‌ی کاری و حرفه‌ای :

 • کارشناس برق در شرکت مهندسین مشاور سکو – تهران (۱۳۷۴ – ۱۳۷۳)
 • کارشناس برق در شرکت مهندسی و ماشین‌سازی ایران – تهران (۱۳۷۷ – ۱۳۷۶)
 • مسئول کنترل کیفیت و مسئول واحد قطعه گذاری خودکار در شرکت جاده ابریشم – مشهد (۱۳۸۱ – ۱۳۷۶)

پیشینه در رمپ

 • سرپرست مطالعات راه‌های استان کرمان ۱۳۸۶ تا کنون
 • سرپرست نظارت و مطالعات راه‌های استان خراسان از ۱۳۸۶ تا کنون