پروژه های خاتمه یافته

پروژه های پایان یافته

پروژهکارفرمامحل اجرامراحل انجامتاریخ
۷۰۰ کیلومتر راه فرعی در سیستان و بلوچستانوزارت راه و ترابریبلوچستانمطالعات و نظارت – ۲ و ۳۵۹ – ۱۳۵۱
بیش از ۱۶۰ کیلومتر راه فرعی در آذربایجان شرقیوزارت راه و ترابریآذربایجان شرقیمطالعات و نظارت – ۲ و ۳۵۹ – ۱۳۵۱
آزادراه دسترسی فرودگاه جدید اصفهانوزارت راه و ترابریتهران و اصفهانمطالعات و نظارت – صفر و ۱و ۲ و ۳۵۹ – ۱۳۵۳
کنارگذرهای شهر اصفهان و ۲۳ تقاطع غیرهمسطحوزارت راه و ترابریتهران و اصفهانمطالعات – ۱ و ۲۵۹ – ۱۳۵۳
فرودگاه زنجانسازمان هواپیمای کشور و نیروی هوائیتهران و زنجانمطالعات – ۱۵۷ – ۱۳۵۳
فرودگاه اردبیلسازمان هواپیمای کشور و نیروی هوائیتهران و اردبیلمطالعات – ۱ و ۲۵۷ – ۱۳۵۳
فرودگاه شهرکردسازمان هواپیمای کشور و نیروی هوائیتهران و شهرکردمطالعات – ۱ و ۲۵۷ – ۱۳۵۳
توسعه فرودگاه بین‌المللی تبریزسازمان هواپیمای کشور و نیروی هوائیتهران و تبریزمطالعات – ۱ و ۲۵۷ – ۱۳۵۳
دپوی تدارکاتی و تجهیزاتی پایگاه هوایی شیرازنیروی هوائیتهران و شیرازمطالعات و نظارت – ۱۵۷ – ۱۳۵۳
بزرگراه رسالت و پل مرکز مطالعات مدیریتشهرداری تهران و وزارت راه و ترابریتهرانمطالعات و نظارت – ۲ و ۳۶۰ – ۱۳۵۳
آیین نامه طرح هندسی راه‌ها (نشریه ۱۶۱)سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – وزارت راه‌وترابریتهرانتحقیقاتی۶۴ – ۱۳۶۳
ساماندهی ترافیک شهرکردشهرداری شهرکردتهرانمطالعات – ۱۷۶ – ۱۳۷۵
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی (نشریه ۱۹۶)سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – جهاد سازندگیتهرانتحقیقاتی۷۸ – ۱۳۷۷
بهسازی بزرگراه‌های ستاری و کاشانیسازمان فنی و مهندسی و عمران شهر تهرانتهرانمطالعات – ۲۸۰ – ۱۳۷۹
بهسازی بزرگراه‌های صدر وباباییسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانتهرانمطالعات و نظارت ۲و۳۸۰ – ۱۳۷۹
تقاطع حصارکسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانتهرانمطالعات – صفر و ۲۸۲ – ۱۳۸۱
میدان قدسشهرداری منطقه ۱ تهرانتهرانمطالعات – صفر۸۲ – ۱۳۸۱
تقاطع غیرهمسطح قائمشهرداری شهریارتهرانمطالعات – ۲۱۳۸۲
کنارگذر قائم شهروزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۸۳ – ۱۳۸۲
محور بام – قوچانوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۲
آیین نامه راه‌های درون شهریوزارت مسکن و شهرسازیتهرانتحقیقاتی۸۲ – ۱۳۸۱
محور برازجان کنارتختهوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۸۳ – ۱۳۸۲
چهارخطه کردن محور شیراز-فیروزآبادوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۸۳ – ۱۳۸۲
چهارخطه کردن محور توره – ملایروزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۳
چهارخطه‌کردن محور باب انار- سروستان- خرامه- سعادت شهروزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۳
مطالعات مرحله دوم ساماندهی ترافیک شهر یزدشهرداری یزدتهرانمطالعات – ۲۸۳ – ۱۳۸۱
تقاطع غیرهمسطح سه‌راه اندیشهشهرداری شهریارتهرانمطالعات – ۲۸۳ – ۱۳۸۲
تحلیل فنی و اقتصادی احداث و بهره‌برداری بزرگراههاوزارت راه و ترابریتهرانتحقیقاتی۸۳ – ۱۳۸۲
آیین‌نامه راه‌های درون روستاییبنیاد مسکنتهرانتحقیقاتی۸۳ – ۱۳۸۲
بزرگراه نورسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانتهرانمطالعات و نظارت – ۳۸۴ – ۱۳۸۲
تقاطع غیرهمسطح رضاییسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانتهرانمطالعات – ۲۱۳۸۳
تقاطع غیرهمسطح سه‌راه نعمت‌آبادسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانتهرانمطالعات – ۲۸۴ – ۱۳۸۳
چهار خطه کردن محور تربت حیدریه- گنابادوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۸۴ – ۱۳۸۲
افزایش ظرفیت محورمرند-جلفاوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۴
افزایش ظرفیت محور ایرانشهر- زابل- سوران- سراوانوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۴
افزایش ظرفیت جیرفت – کهنوج- رودانوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۴
تقاطع های پنج گانه یزدشهرداری یزدیزد و تهرانمطالعات – صفر و ۱ و ۲۸۵ – ۱۳۸۴
تقاطع های هشت گانه مشهدشهرداری مشهدمشهد و تهرانمطالعات – صفر و ۱ و ۲۸۶ – ۱۳۸۴
افزایش ظرفیت محور شیراز – جهرموزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۴
افزایش ظرفیت محور سه راهی میناب - رودانوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۴
افزایش ظرفیت محور میاندوآب - بوکانوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۴
کنارگذر شرقی بنابوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۴
کنارگذر غربی بنابوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۴
کنارگذر جیرفتوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۴
افزایش ظرفیت محور یاسوج - سپیدانوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۴
ایستگاههای عوارضی آزاد راه قزوین- رشتوزارت راه و ترابریتهرانمطالعات و نظارت ۱ و ۲ و ۳۱۳۸۵ – ۱۳۸۴
مسیر فرعی دُرُح - میل ۷۵اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبیمشهد و تهرانمطالعات و نظارت ۱ و ۲۱۳۸۴
ساماندهی حمل و نقل و ترافیک اسلام‌آباد غربشهرداری اسلام‌آباد غرباسلام‌آباد و مشهدکنترل نظارت ۲۱۳۸۶ – ۱۳۸۵
احداث کنارگذر بردسکناداره کل راه و ترابری خراسان رضویمشهد و تهرانمطالعات و نظارت ۲ و ۳۱۳۸۶ – ۱۳۸۵
افزایش ظرفیت محور ایرانشهر - بمپوروزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۵
افزایش ظرفیت کنارگذر جنوبی قزوینوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۵
افزایش ظرفیت محور خور-طبسوزارت راه و ترابریتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۵
احداث ۱۳ قطعه راه اصلی و فرعی آباده و اقلیداداره کل راه و ترابری فارسشیرازنظارت - ۳۱۳۸۶ – ۱۳۸۵
بهسازی نوع ب محور سلفچگان - میمهسازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه ‌و ترابریتهرانمطالعات – ۲۱۳۸۷ – ۱۳۸۵
بهسازی نوع ب محور سلفچگان - میمهسازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ایاصفهاننظارت – ۳۱۳۸۹ – ۱۳۸۵
نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی چراغهای راهنمائی و دوربینهای نظارت تصویری شهر تهرانشرکت کنترل ترافیک شهر تهرانتهراننظارت - ۳۱۳۸۵
مطالعات فنی و اقتصادی استفاده از نیوجرسی به عنوان میانهسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانتهرانمطالعات – ۰۱۳۸۶ - ۱۳۸۵
احداث کمربندی جنوب شرقی قممعاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابریتهرانمطالعات – ۰۱۳۸۷ – ۱۳۸۵
ایستگاه عوارضی قماداره کل راه و ترابری قمتهران و قممطالعات – ۰۱۳۸۶ – ۱۳۸۵
احداث ۲۵ قطعه راه اصلی فرعی و روستایی فراشبند – قیر و کارزین – فیروز آباداداره کل راه و ترابری فارسشیرازنظارت – ۳۱۳۸۶
راه فرعی فاریاب - سرنیاداره کل راه و ترابری کرمانکرمانمطالعات – ۱ و ۲۱۳۸۹ – ۱۳۸۶
احداث کمربندی جنوب شرقی قم و تقاطعهای غیر همسطح اداره کل راه و ترابری قمتهران و قممطالعات و نظارت ۱ و ۲ و ۳۱۳۸۹ – ۱۳۸۶
نظارت بر پروژه های اجراییسازمان حمل و نقل و ترافیک مشهدمشهدنظارت - ۳۱۳۸۷
مطالعات تقاطع های شریعتی – فلسطین و طالقانیسازمان حمل و نقل و ترافیک مشهدمشهدمطالعات - ۲۱۳۸۸ - ۱۳۸۷
تقاطع غیر همسطح چهار راه باقرشهرسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانتهرانمطالعات – ۱ و ۲۱۳۸۹ - ۱۳۸۷
بهسازی محور سبزوار – حکم آباداداره کل راه و ترابری خراسان رضویخراساننظارت - ۳۱۳۹۰ - ۱۳۸۷
مطالعات راهسازی و پلسازی راههای ارتباطی گلستان بینالودشرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری گلستان بینالودتهران و خراسانمطالعات ۱-۲۱۳۸۸ - ۱۳۸۷
مطالعات مقدماتی محور خواف - گنابادمعاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابریخراسانمطالعات – ۰۱۳۸۸- ۱۳۸۷
نظارت بر تکمیل عوامل فرودگاه گنابادسازمان هواپیمای کشور و نیروی هوائیخراسان جنوبینظارت۱۳۹۰ -تعلیق
نظارت بر عملکرد مشاورین مناطق پنجگانه جنوب تهرانشهرداری مناطق پنجگانه جنوب تهرانتهراننظارت عالیه۱۳۹۱
ترافیک و باند و تاکسی‌وی و سطوح پروازی فرودگاه امام مهندسین مشاور صحن بوستانتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۹- ۱۳۹۲
شناسایی مغایرت های طرح تفصیلیسازمان حمل و نقل و ترافیک تهرانتهراننظارت عالیه۱۳۹۲
انجام خدمات مشاوره و مهندسی در زمینه نظارت عالیه، طراحی عمرانی، بازرسی تجهیزات و نظارت کارگاهی بر نصب و اجرای عملیات عمرانی و تعمیر و نگهداری در پروژه های مورد درخواست کارفرماکنترل ترافیک تهرانتهراننظارت۱۳۹۵