امکانات و تجهیزات شرکت

تجهیزات و امکانات شرکت

ردیفنوع تجهیزاتنام سازندهظرفیت (مدل)محل نگهداری کنونینوع مالکیت
۱۱۴ دستگاه کامپیوتر رومیزیP4دفتر مرکزیمالک
۲۳ دستگاه NotebookSONY TOSHIBAP4دفتر مرکزیمالک
۳۴ دستگاه چاپگر لیزریHPدفتر مرکزیمالک
۴۳ دستگاه چاپگر جوهرافشانHP - EPSONدفتر مرکزیمالک
۵۱ دستگاه چاپگر سوزنیEPSONدفتر مرکزیمالک
۶۱ دستگاه دیجیتایزردفتر مرکزیمالک
۷۲ دستگاه فتوکپیSHARPدفتر مرکزیمالک
۸۳ دستگاه خودرو سواریدفاتر سراسر کشورمالک
۹۷ دستگاه خودرو سواریدفاتر سراسر کشوراستیجاری
۱۰۱۰ دستگاه کامپیوتر رومیزیP4دفاتر سراسر کشورمالک
۱۱۲ دستگاه NotebookTOSHIBAP4دفاتر سراسر کشوراستیجاری
۱۲۴ دستگاه چاپگر جوهرافشانHP - EPSONدفاتر سراسر کشورمالک
۱۳۱ دستگاه چاپگر لیزریHPدفاتر سراسر کشورمالک
۱۴۵ دستگاه فکسPanasonicدفاتر سراسر کشورمالک
۱۵انواع تجهیزات اداریدفاتر سراسر کشورمالک